Проф. орієнтація

Відокремлений структурний підрозділ «Училище №3 Національного університету «Одеська юридична академія»

Адреса: вул. Мечникова 76-А

тел. (048)716-55-19

e-mail: uchil3@rambler.ru

Веб-сайт: www.vspuchil3onua.od.ua

 

Училище №3 НУ«ОЮА» морського профілю було організовано 17 листопада 1999 року на базі двох найвідоміших у місті професійно-технічних училищ №14 і №17.

В 1997 році ПТУ №14 було об’єднано з ВПУ №17, яке пройшло не менш славетний шлях становлення. Та у 1999 році Наказом № 391 від 17.11.1999 р. об’єднані  навчальні заклади стали Відокремленим структурним підрозділом «Училище №3 Національного університету  «Одеська юридична академія».

В училищі відновлена відповідна матеріально – технічна база, що постійно поновлюється і вдосконалюється. За останні роки створені такелажна майстерня, комп’ютерний клас, читальна зала бібліотеки;  модернізовані кабінети з охорони праці, суднових енергетичних установок; постійно поповнюються наочними посібниками кабінети спеціальних дисциплін та бібліотечний фонд. На території училища встановлений тренажерний комплекс з рятувальної шлюпки та пожарного лабіринту, на яких проходять практичні заняття з учнями.

Училище має сертифікат відповідності Cистеми менеджменту ІSO 9001:2008.

В 2014 році училище пройшло перевірку на відповідність вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків  та несення вахти 1978 року, з поправками, і національних вимог.

Заняття проводять досвідчені спеціалісти морської справи. Серед викладачів училища шестеро мають вищу категорію, двом присвоєні звання «Вчитель-методист». Дисципліні, морській поставі, формі надається першочергове значення. На початку навчального року в святковій атмосфері відбувається Посвята в курсанти учнів 1 курсу.

Поряд  з навчальним процесом існують заходи, що стали обов’язковими і традиційними – ранкові лінійки, огляд строю та форми курсантів, місячник профілактики правопорушень, тижні безпеки життєдіяльності, тижні загальноосвітніх предметів, конкурси «Кращий за професією», конкурси художньої самодіяльності, зустрічі та бесіди з правоохоронними органами, КВК, художні та фото виставки.

Різноманітне й спортивне життя училища. Практично щотижня проходять змагання з різних видів спорту. Курсанти приймають участь в обласних Спартакіадах, в яких не одноразово команда училища займала призові місця серед ПТНЗ Одещини.

Традиційно завершує навчальний рік велике спортивне свято на човновій станції, де проводяться естафети, змагання на шлюпках, перетягування канату, нагородження призами та грамотами; підведення підсумків конкурсу на кращу групу навчального року.

В училищі існує бюджетна форма навчання. Курсантам виплачується стипендія.

Проводиться прийом та навчання учнів на базі 9 та  11 класів за наступними  професіями:

- моторист  першого класу; матрос другого класу  - на базі 9 класів з терміном навчання 3 роки;

- моторист другого класу; токар 3 розряду – на базі 9 класів з терміном навчання 3 роки;

- моторист другого класу – на базі 11 класів з терміном навчання 8 місяців;

- матрос другого класу – на базі 11 класів з терміном навчання 6 місяців.

Період навчання в училищі зараховується в трудовий стаж.

Зарахування в училище здійснюється на конкурсній основі за результатами співбесіди та тестування.

Гуртожитком училище не забезпечує.

В період навчання курсанти мають звільнення від служби в армії.

Для викладачів і курсантів  обов’язковою є морська форма одягу.

         Наші курсанти проходять виробниче навчання і виробничу  практику на  судах підприємств Одеського, Іллічівського, Южного морських торгівельних портах.

В училищі працюють два гуртка професійної майстерності: «Судномоделювання», «Такелажної майстерності». Курсанти училища з задоволенням відвідують гуртки, які сприяють розвитку творчості учнів і отриманню більших знань морської справи.

Більш ніж 50% випускників  після закінчення училища здають успішно державні  іспити в Інспекції  з підготовки та дипломування моряків та починають працювати на судах зарубіжних судновласницьких компаній у складі палубної та машинної команди.

Понад 30% наших випускників продовжують своє навчання  в вищих навчальних закладах. За результатами ЗНО поступають на бюджетну та контрактну форми навчання до Національного університету «Одеська морська академія», Одеського національного морського університету, МКТФ НУ «ОМА» тощо. З отриманим дипломом кваліфікованого робітника за співбесідою наші випускники мають можливість перейти  на другий курс  Одеського  морехідного училища рибної промисловості ім. Олексія Соляника.

За професією токаря  випускники мають можливість не тільки знайти роботу в морі, а й працювати на підприємствах міста. На них чекають такі заводи як «Мікрон», «Велес-Агра»,  «Одесакабіль», «Одесагаз», «КПА», «Точмаш», на яких проходить виробниче навчання курсанти училища. Випускники училища користуються повагою серед спеціалістів цієї професії.


 

Авант

Вибір професії
Вибір професії - складний і відповідальний крок у житті кожної людини, від якого багато в чому залежить її майбутня доля. Правильно вибрати професію - значить знайти своє місце в житті. Поспішність і легковажність у даному випадку неприйнятні, вони можуть зруйнувати життєві устремління, дезорієнтувати кар’єрну траєкторію, тим самим зробивши людину нещасною. На сьогоднішній день розроблені численні системи профорієнтаційних тестів і опитувальників, профорієнтаційних ігор, комп'ютерних профконсультаційних систем і т.п. Такі засоби сприяють побудові професійного плану особистості, визначають професійну траєкторію, розставляють та систематизують цілі, задачі, можливості, бар’єри у досягненні поставленої мети. 
Професійний план можна представити схематично у вигляді трьох складових: „Хочу”, „Можу”, „Треба”.

„Хочу” - це особисті цілі і цінності, професійні інтереси і схильності. Схильність відрізняє інтерес від необхідності дії. Інтерес 
до музики, наприклад, може проявлятися в збиранні інформації про виконавців і музичні течії, прослуховуванні записів. І наша справа - створення мистецького твору, для цього потрібні схильності. В ідеалі інтерес і схильності погоджені і доповнюють один одного. 

„Можу” - це можливості (фізіологічні, психічні). Тут постає питання про професійну придатність, що характеризує дві речі: успішність оволодіння професією і задоволеність людини своєю працею. Треба пам'ятати, що профпридатність - не вроджена якість, вона формується в процесі обміну досвідом та діяльності.

„Треба” - це потреби ринку праці, шляхи і засоби досягнення мети. Добре, коли обрана людиною професія перебуває в перехресній площині, тобто задовольняє всі три критерії. Оцінюючи реальність професійного плану, важливо звернути увагу на два аспекти: по-перше, на поширеність обраної професії й імовірність вступу до навчального закладу, який надає професійну освіту. І друге - потрібно мати кілька альтернативних варіантів. Життя динамічне і мінливе. На шляху реалізації поставленої задачі, мети можуть виникнути несподівані перешкоди: невдача на вступних іспитах, несподіване зниження попиту на обрану рофесію, відсутність матеріальних можливостей, переїзд на інше місце проживання і багато чого іншого. Треба пам'ятати, що ту саму ціль можна досягти різними способами і ці способи потрібно мати на увазі. 
До Вашої уваги декілька тестів на визнчення професійної спрямованості. Для проходження вибраного тесту потрібно запустити файл, що завантажиться.

Віртуальний кабінет профорієнтації

close