Права та обов`язки і відповідальність учня 
професійно-технічного навчального закладу
 
згідно Закону України "Про професійно-технічну освіту" 
від 13 травня 1999 року № 652-XIV ст. 37, ст. 39
 
       Права учня
         Учень професійно-технічного навчального закладу має право на:
        - належні умови навчання за обраною професією;
        - матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетов Міністрів України;
        - навчання професії за індивідуальною програмою;
        - безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;
        - матеріальну допомогу;
        - оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
        - безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров`я;
        - щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
        - безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією.
      Обов`язки і відповідальність учня
         Учень зобов`язан:
         - виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
         - відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
         - виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підпрємств. установ, організацій;
         - дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
         - бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.
         Збитки, навмисно заподіяні учнями навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів)   відповідно до законодавства. 
         За невиконання обов`язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил   внутрішнього розпорядку професійно-технічного  навчального закладу, незадовільну успішність до учня застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.
Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється  його статутом та правилами внутрішнього  розпорядку.
 З професійно-технічного навчального закладу учень може бути відрахований за:
        - власним бажанням;
        - незадовільні успішність, поведінку;
        - невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
        - вироком суду, який набрав законної сили;
        - грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.
     
         
 
Розклад дзвінків 
 
І пара - 8.00 - 9.15
             9.20 - 10.05

ІІ пара - 10.15 - 11.00
               11.05 - 11.50
Велика перерва

ІІІ пара - 12.20 - 13.05
                 13.10 - 13.55

ІV пара -  14.05 -14.50
                  14.55 -15.40
 
 

 

close