Політика в області якості освіти

ЯКІСНА ОСВІТА - ЦЕ ЗАПОРУКА УСПІХУ ДЛЯ НАШІХ ВИПУСКНИКІВ!

Основним стратегічним напрямком роботи Училища №3 Національного університету "Одеська юридична академія" є надання якісних послуг у сфері професійно-технічної освіти, виконання вимог та очікувань усіх споживачів освітньої діяльності Училища, підготовка високоякісних фахівців у відповідності до міжнародних та національних стандартів.

Для цього ми прагнемо:

  • Безперервно вивчати та прогнозувати вимоги зацікавлених сторін до якості освіти;
  • Постійно удосконалювати освітній процес, процеси управлінської діяльності та забезпечення ресурсами;
  • Інтегрувати навчальний процес у сферу діяльності майбутнього кваліфікованого спеціаліста;
  • Використовувати в освітній діяльності перспективні методи та технології навчання;
  • Покращувати навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
  • Формувати професійну етику учнів засобами виховної роботи;
  • Здійснювати політику підтримки, просування і заохочення лідерів якості - учнів, викладачів, керівників, навчально-допоміжного персоналу.

Розробка, впровадження та постійне удосконалення Системи менеджменту якості освіти вважається першочерговою задачею Училища, що забезпечує підвищення конкуретноспроможності та стабільності Училища на ринку освітньої діяльності.

Керівництво Училища є лідером колектива в реалізації Політики в області якості освіти і зобов'язується її неухильно дотримуватися. Керівництво Училища несе відповідальність за якість освіти в усіх напрямках діяльності Училища.

Особиста відповідальність кожного за якість освіти забезпечується шляхом чіткої регламентації прав, обов'язків і відповідальності викладачів, співробітників та інших категорій робітників на всіх рівнях управління Училища.

Дана Політика є обов'язковою для всіх працівників Училища і реалізується у повсякденній діяльності кожним працівником на власному робочому місці та в рамках власних повноважень.

 

close