Національно-патріотичне виховання в училищі

Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо Ннціонально-патріотичного виховання

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

 

 

 

 

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

https://yadi.sk/i/WjXDsjKKjGSEN

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації    щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

 

https://yadi.sk/i/aNUJQ3NCjGSzW

 

В нашому учбовому закладі реалізація патріотичного виховання спрямована на становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверену, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу,громадянському миру і злагоді в суспільстві.

Завданням: є формування патріотичних почуттів, тобто, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави.

Мета  виховання громадянина-патріота, який володіє глибоким розумінням громадянського обов’язку, готовий у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, прагнути до фізичного вдосконалення, вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії Українського народу, його Збройних Сил.

          В учбовій діяльності реалізація патріотичного виховання відбувається за допомогою  становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверену, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, і забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.

   В нашому закладі патріотичне виховання також конкретизується через систему таких виховних завдань:

· утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

·     виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

·     підвищення престижу військової служби як виду державної служби, а звідси культивування ставлення до солдата як до державного службовця;

·     визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;

·  усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

· сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

·    формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього;

· формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

·  утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства; культивування кращих рисукраїнської ментальності – 

·  працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

· формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

· спонукання зростаючої особистості до активної протидії аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму.     

 

close